PREMIUM BUILDING.

HOW IS THE PREMIUM BUILT UP IN 2024?

Premie 2024
Rekenpremie VWS 2024 € 1.708
+ Resultaat op zorgactiviteiten – €49
+ Bedrijfskosten inclusief schadebehandelingskosten € 115
– Inzet verwachte beleggingsopbrengsten € 0
– Onttrekking uit reserves € 0
+ Toevoeging aan reserves € 0
+ Opslag winst € 0
+ Opslag ivm korting vrijwillig eigen risico € 16
+ Opslag ivm oninbare premies € 6
+ Overige opslag € 7
Gemiddelde premie per jaar € 1.803