PREMIE-OPBOUW

HOE IS DE PREMIE OPGEBOUWD IN 2023

Premie 2023
Rekenpremie VWS 2023 € 1.599
+ Resultaat op zorgactiviteiten – €32
+ Bedrijfskosten inclusief schadebehandelingskosten  € 110
– Inzet verwachte beleggingsopbrengsten  € 0
– Onttrekking uit reserves  € 0
+ Toevoeging aan reserves € 0
+ Opslag winst € 0
+ Opslag ivm korting vrijwillig eigen risico € 17
+ Opslag ivm oninbare premies € 6
+ Overige opslag € 0
Gemiddelde premie per jaar € 1.698