PREMIE-OPBOUW

HOE IS DE PREMIE OPGEBOUWD IN 2021

Premie 2021
Rekenpremie VWS 2021 € 1.417
+ Resultaat op zorgactiviteiten  – € 9
+ Bedrijfskosten inclusief schadebehandelingskosten  € 114
– Inzet verwachte beleggingsopbrengsten  € 0
– Onttrekking uit reserves  € 24
+ Toevoeging aan reserves € 0
+ Opslag winst € 0
+ Opslag ivm collectiviteitskorting € 52
+ Opslag ivm korting vrijwillig eigen risico € 22
+ Opslag ivm oninbare premies € 5
+ Overige opslag € 0
Gemiddelde premie per jaar
(excl. collectiviteitskortingen)
€ 1.577