EUCARE in Frankrijk

Eucare is een in Malta gevestigde verzekeringsmaatschappij die haar expertise in aanvullende sociale bescherming en preventie van beroepsrisico’s in wil inzetten in de gehele Europese Unie. De onderneming in heeft een vergunning in Frankrijk verzekeringen aan te bieden voor de branches 1 (ongeval), 2 (ziekte), 16 (diverse financiële verliezen) en 18 (assistentie) .

Expertise op het gebied van sociale bescherming
Eucare wil haar expertise in Frankrijk inzetten als specialist in sociale bescherming voor publieke en private entiteiten. Eucare biedt haar partners momenteel oplossingen op maat aan voor:

  •  Statutaire verzekeringen
  • Aanvullende ziektekostenverzekeringen
  • Inkomensverliesverzekeringen bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

Preventie van beroepsrisico’s
De wens van EUCARE om zijn klanten te ondersteunen komt niet alleen tot uiting in het “CARE”-gedeelte van zijn naam, maar wordt ook ondersteund door de concrete uitvoering van acties zoals de bevordering van de gezondheid en veiligheid op het werk en de verbetering van de arbeidsomstandigheden.

Met het oog op de vergrijzing en de daarmee samenhangende verlenging van het werkzame leven, de toename van het verzuimrisico en het belang van het behoud van het serviceniveau, dienen werkgevers een actieve aanpak te hanteren om inzicht te krijgen in de beroepsrisico’s in hun werkgebied. Daarbij is het tevens relevant om te bepalen of het gaat om fysieke risico’s of psychosociale risico’s.

De volgende aspecten zijn daarbij van belang:

  • Menselijke aspecten: behoud van gezondheid, welzijn op het werk, erkenning op het werk
  • Economische aspecten: beperking van de kosten in verband met het ziekteverzuim, betere dienstverlening
  • Juridische aspecten: het ondersteunen van de verantwoordelijkheid van de werkgever en het bevorderen van de samenwerking tussen werkgever en werknemer.