Beleggingsbeleid

Ons beleggingsbeleid

Een deel van onze aanwezige liquiditeiten is niet direct nodig voor de directe bedrijfsvoering. Dit wordt belegd in aandelen of obligaties of wordt aangehouden in liquiditeiten. Het primaire doel van het beleggingsbeleid van Eucare is om het vermogen in stand te houden en de risico’s ten aanzien van de solvabiliteitspositie te beperken. Tevens is het doel om, onder de gestelde condities, een zo optimaal mogelijk rendement te behalen waardoor een positieve bijdrage aan de jaarlijkse premie te realiseren is.

Behalve deze financiële criteria weegt Eucare ook sociale, corporate governance en milieuoverwegingen mee in zijn beleggingsbeleid. Het strategische beleggingsbeleid en de governance zijn uitgewerkt in een door de Board of Directors van Eucare goedgekeurd Investment Policy.

Governance en organisatie

In het door de Board of Directors van Eucare goedgekeurde Investeringsbeleid zijn de doelstellingen van de beleggingsportefeuille vastgelegd. Hierin zijn ook de randvoorwaarden opgenomen. De randvoorwaarden hebben betrekking op de risico’s en de maatschappelijk verantwoorde invulling van de beleggingsportefeuille.

Ieder kwartaal komt de beleggingscommissie, die belast is met de uitvoering van het beleggingsbeleid, bijeen. De beleggingsresultaten van de beleggingsportefeuille worden besproken met de Board of Directors en het Audit en Risk Committee. Het tactisch beleggingsbeleid is uitbesteed aan een vermogensbeheerder.

Maatschappelijk verantwoord beleggen

Eucare belegt voorzichtig en neemt geen onnodige risico’s. Wij zijn ons daarnaast bewust van onze verantwoordelijkheid ten aanzien van mens en milieu. Hierbij past een duurzaam en maatschappelijk verantwoorde beleggingsportefeuille. In ons beleggingsbeleid wegen wij daarom naast financiële criteria, ook sociale, corporate governance en milieuoverwegingen mee.

Eucare streeft er ook naar om naar beste vermogen beleggingen uit te sluiten in organisaties waarvan de oriëntatie of zakelijke focus het volgende omvat:

– Gokken
– Militaire wapens en/of vuurwapens
– Pornografie
– Uitbuitende arbeidspraktijken
– Uitbuitende milieupraktijken